Firma STRECHY – F.M.J . s.r.o je skratka troch krstných mien a bola založená v roku 2015 z bývalých zamestnancov Stavebno- obchodnej spoločnosti. V tejto firme boli pracovníci zamestnávaní ako pokrývači resp. klampiari. Za desať rokov praxe sa zamestnanci osamostatnili. Firma STRECHY-F.M.J s.r.o je zameraná na hydroizolatérske práce plochých striech či už asfaltovanými pásmi alebo mPVC fóliami. Firma taktiež vykonáva zateplenie striech, všetky typické alebo atypické klampiarske práce, nátery starých plechových striech, stavbu krovov a pokládky rôznych krytín.

Firma každoročne prechádza rôznymi seminármi a školeniami ohľadne prezentácii nových produktov, technológii alebo školeniami zameranými na riešenie hlavných problémov resp. chýb na plochých strechách. Naša firma si je vedomá dôležitosti detailov, resp. prestupov na plochých strechách, ktoré sú hlavnou príčinou zatekania plochých striech.

Každá strecha je spravená len tak dobre ako je riešená vo svojich detailoch.

Firma má všetky potrebné certifikáty na vykonávanie hydroizolačných prác, BOZP na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou a zdravotné prehliadky. Firma STRECHY- F.M.J s.r.o, je taktiež poistená proti škodám spôsobeným tretej osobe do výšky 30 000 €. Firma STRECHY- F.M.J s.r.o., za svoju existenciu dokázala uspokojiť množstvo odberateľov. Firma STRECHY – F.M.J s.r.o, pristupuje k svojej práci zodpovedne čo potvrdzuje jej vyťaženosť.

Vemi radi pre Vás spracujeme bezplatnú orientačnú cenovú ponuku. Stačí ak vyplníte nasledujúci formulár. Odpovieme Vám v najbližšom možnom termíne. Záväzná cenová ponuke je dostupná až po obhliadke!

Hľadáte cenu pre (povinné) novostavburekonštrukciu strechy

Máte záujem o (povinné) asfaltové pásyPVC fólie