Jednou z najdôležitejších vlastností plochej strechy je jej vodotesnosť. Vodotesnosť plochej strechy zaisťuje hydroizolačná vrstva a preto je najdôležitejšou vrstvou. Hydroizolačnú vrstvu pri plochých strechách zabezpečuje povlaková krytina. V súčasnej dobe je na trhu veľmi široká škála povlakových krytín vyrobených z materiálov s najrôznejšími chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami.

V posledných rokoch sa stretávame s množstvom rôznych nových druhov materiálov, vhodných pre skladbu strešného plášťa plochých striech, ako aj s množstvom rôzneho sortimentu. Či už sú to povlakové fólie na báze mPVC ( polyvinylchlorid ), TPO fólie ( termoplastický olefín), alebo rôzne druhy asfaltovaných pásov. Dôležité je si uvedomiť, že aj najlepší materiál sám o sebe nemusí vždy zabezpečiť optimálny výsledok po celú dobu životnosti, kým ich umiestnenie nebude v súlade s ostatnými materiálmi, alebo ich aplikácia nebude správna.

NaProces návrhu skladby strešného plášťa je na jednej strane ovplyvňovaný meniacimi sa klimatickými podmienkami, na strane druhej meniacim sa sortimentom používaných materiálov a technologických postupov. Naša firma pristupuje ku každému projektu individuálne a snaží sa nájsť najlepšie a samozrejme cenovo najvýhodnejšie riešenie.

Vemi radi pre Vás spracujeme bezplatnú orientačnú cenovú ponuku. Stačí ak vyplníte nasledujúci formulár. Odpovieme Vám v najbližšom možnom termíne. Záväzná cenová ponuke je dostupná až po obhliadke!

Hľadáte cenu pre (povinné) novostavburekonštrukciu strechy

Máte záujem o (povinné) asfaltové pásyPVC fólie